КОНТРОЛОР ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА


Јован Ристић
тел: 064/801-79-17