САГЛАСНОСТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ – ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА


  • информације и издавање сагласности за прикључак на водоводну и канализациону мрежу
  • издавање техничких информација и услова
  • захтеви за услуге пражњења септичких јама
  • одржавање секундарне водоводне и канализационе мреже
  • осигурање

Љиљана Ћирић
тел: 021/871-869
моб: 064/80-17-907
и-мејл: ljiljana.ciric@jkpbeocin.co.rs